ORDU KABATAŞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

  DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU  
DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

 

 

 

T.C

 

KABATAŞ KAYMAKAMLIĞI

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 

 

 

Başvuru Süresi :  01/10/2020 Perşembe günü saat 17.00'a kadar e-devlet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınarak ilk görevlendirmeler yapılacak olup 01/10/2020 tarihinden sonra yapılan başvurulur daha sonra ihtiyaç duyulduğunda değerlendirmeye alınacaktır.

 

    Başvurular e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlikbasvurusu modülünden yapılacak olup, ayrıca İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen veya posta, elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Görevlendirme Süreci: İhtiyaç oluştuğunda görevlendirmeler başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre  yapılacaktır

 

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Ders Ücreti Karşılığı Öğretmenlik Başvuru Kılavuzu, Kabataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 21.09.2020 tarihinde uygulamaya konulmuştur.

 

2020©Kabataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Bürosu

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 1. İLGİLİ MEVZUAT

 2. GENEL AÇIKLAMALAR

 3. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR

 4. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

 5. İSTENİLECEK EVRAKLAR

 6. GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR

   

 

 1. İLGİLİ MEVZUAT

 

A ) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin        01 /12 /2006 tarih ve 2006 /11350 sayılı Kararı.

 

B ) 80 , 99 ve 9 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı.

 

C ) Merkezi Bütçe Kanunu.

 

E ) Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. GENEL AÇIKLAMALAR

 

1. Bu kılavuz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Ders Ücreti Karşılığı Ücretli Öğretmenlik için başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur.

 

2. Öncelikle Üniversitelerin Lisans programlarından mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.

 

3. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen olarak müracaatta bulunan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi bulunmaması şartı aranacaktır. (Terhis, tecil ya da muaf olmak)

 

4. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://Kabataş.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

5. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvuruları  E- devlet üzerinden yapılacaktır.

 

 1. 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

 

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

4. FETO/PDY ve terör örgütleri kapsamında güvenlik soruşturması yapılacaktır.

 

5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak. 

 

- Askerlikten muaf olmak,

 

- Askerliğini yapmış olmak,

 

- Askerliği tecil edilmiş olmak..

 

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

 

7. 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerlidir.

 

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

 

9.  Başvuruda yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

 

 

 

 

 1. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

 

1. Başvurular e- devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu modülünden başvuru yapılması.       

 

 a) Başvuru modülüne girilen bilgilere göre görevlendirme yapılacağından, sisteme girilen bilgilerin doğru          ve eksiksiz girilmesi.       

 

 b) Göreve başlanması durumunda girilen bilgilerin, asıl belgeleri ile kontrol edileceğinden yanlış bilgi          girilmesi durumunda görevlendirme iptal edilecektir.

 

2. Başvuru işlemi yapmadan önce kılavuzu dikkatle okuyunuz.

 

 1. GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU

 

A.   Sınıf Öğretmenliği için;

 

a ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunları;

 

b ) Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar;

 

c ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlardan sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar;

 

d ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar;

 

e) Eğitim Fakültesinin diğer alanlardan mezun olanlar;

 

f) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları;

 

 

 

B. Branş Öğretmenliği için;

 

a ) Eğitim Fakültesi ilgili alan mezunları;

 

b ) Fen Edebiyat Fakültesi ilgili alan mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlar veya formasyon belgesi bulunanlar;

 

c ) Fen Edebiyat Fakültesi ilgili alan mezunları;

 

d ) İngilizce öğretmenliği için Açık öğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliğinin ön lisans programını bitirenler;

 

C-Özel Eğitim Öğretmenliği  için;

 

a ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim  Öğretmenliği Bölümü Mezunları;

 

b) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunları; (Özel Eğitim alanında  daha önce çalışmış olanlara öncelik verilecek ve özel eğitim sertifikası  olanlar)

 

c ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlar;(Özel Eğitim alanında  daha önce çalışmış olanlara öncelik verilecek ve özel eğitim sertifikası  olanlar)

 

d) Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm mezunları; ;( Özel Eğitim alanında  daha önce çalışmış olanlara öncelik verilecek ve özel eğitim sertifikası  olanlar)

 

 

 

C.Okul Öncesi Öğretmenliği için;

 

2011/43 Nolu Ek ders karşılığı görevlendirme konulu genelge hükümlerindeki sıraya göre gerçekleştirilecektir.

 

NOT: Kendi Aralarındaki Sıralama Ölçütü

 

Öncelik ilgili branşta  2019 yılı KPSS-121 puan üstünlüğüne göre(bulunmaması halinde KPSS-10 puan üstünlüğüne göre), ilgili branşta kpss puanı bulunmaması durumunda diploma puanına göre ilgili branşa öncelik verilecektir.

 

 1. İSTENİLECEK EVRAKLAR

 

 1. Görevlendirme esnasında istenecek olup,

 

 1. Başvuru formu

 2. Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin fotokopisi

 3. KPSS sonuç belgesi

 4. Formasyon belgesi

 5. Özel Eğitim Öğretmenliğinde  görevlendirilenler için özel eğitim sertifikası

 6. Sabıka  kaydı (e-Devlet çıktısı  kabul edilir.)

 7. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

 8. Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden alacaklardır. ''Kronik rahatsızlığı yoktur'' ibaresi bulunmalıdır.)

 9. Ziraat Bankasından Hesap Cüzdanı Fotokopisi

 

 

 

 1. GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR

 

1.Görevlendirmeler kurum amirinin yetkisi ile başlatılır.

 

2. Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre görevlendirmeler yapılacaktır.

 

3. Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınacak, aday ile Kurumumuz arasındaki sözleşme metninin imzalanması ve SGK girişi yapılmasının ardından okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır. Başvuru  formu  (Ek:1) ektedir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU FORMU

 

 

Ders Ücreti Karşılığı Öğretmenlik Başvurusunda Bulunan Kişinin;

 

TC Kimlik No

 

Adı ve Soyadı

 

Mezun Olduğu Okul ve Fakülte

 

Mezun Olduğu Bölüm ve Branşı

 

Diploma / Mezuniyet Belgesinin

Tarihi:   ....../....../...........

Sayısı: .....................

Başvuru Branşı

 

KPSS10 puanı

 

Diploma Notu

 

KPSS121 puanı

 

ADRES

 

E-MAİL ADRESİ

 

TELEFON

Cep

 

Ev

 

      Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doğru olarak doldurulmuştur. Aksi ortaya çıktığında tarafınızdan yapılacak işlemlerden doğacak hukuki sonuçlara katlanmayı kabul ederim.

      Ders Ücreti Karşılığında Ücretli Öğretmen olarak Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartlar doğrultusunda görevlendirilmemin yapılması için gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                                                       ..../...../2020....

                                                                                                                                                   Adı Soyadı İmzası

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Merkez Mah. Kıraç Sokak Hükümet Konağı No6 Kat2 Kabataş/ORDU - 0452 694 44 78

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.